จัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนประจวบคีรีขันธ์ ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ธรรมรัตน์ฟาร์มเห็ด ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พี่น้องเครือข่ายหัวใจอินทรีย์ ทั้งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer เกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ กว่า 20 คน ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายไสว แสงสว่าง อุปนายก สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย และประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร นายสรวิศ น้ำค้าง เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทออร์แกนิคสุพรรณบุรี วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมลงพื้นที่ ทำความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนโครงสร้างการทำงานทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายกฤษดา ขันธศิริ เป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนประจวบคีรีขันธ์คนแรก

          นายไสว แสงสว่าง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทีมสมาพันธ์ฯประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการหารือแนวทางการเชื่อมโยงตลาด โดยนายไสวเองกำลังเตรียมเปิด Organic Outlet เนื้อที่กว่า 5 ไร่ ที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการนักเดินทางทั้งขึ้นและล่องใต้ ซึ่งมีมากกว่า 120,000 คันต่อวัน ซึ่งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนประจวบคีรีขันธ์สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ตลาดเกษตรอินทรีย์คล้ายๆกัน ขณะที่นายสรวิศ น้ำค้าง ได้แสดงความยินดีและชื่นชม ว่าทีมประจวบคีรีขันธ์มีความเข้มแข็งมาก ผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดก็มีความน่าสนใจเช่นมะพร้าว สัปปะรด มังคุด ทุเรียน เป็นต้น โดยนายนายกฤษดา ขันธศิริ ซึ่งอาสาเป็นประธานสมาพันธ์ฯ ยังเป็นประธานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย การอาสาขับเคลื่อนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนประจวบคีรีขันธ์ครั้ง ได้มีการเตรียมตัวทาบทามคณะกรรมการกลุ่มต่างๆมาระยะหนึ่งแล้ว และยังมีที่ปรึกษาเช่น นางคำนึง เปี่ยมสะอาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ประจวบคีรีขันธ์ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และภริยาคือนางฉวีวรรณ ยมานันท์ ปัจจุบันเป็นเกษตรกรหัวใจอินทรีย์เต็มขั้น อาจารย์ไสว แสงสว่าง และอีกหลายท่าน ร่วมเป็นที่ปรึกษา เพราะทุกคนต่างต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกิดขึ้นได้จริงและขยายผลเต็มพื้นที่

เครือข่าย SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) เป็นเครือข่ายที่พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่งเป็นแนวคิดโดย IFOAM มีการนำไปใช้ทั่วโลก ผสมผสานแนวทางการพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000โดยรัฐบาลไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรอินทรีย์ เป็นการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และพื้นที่เป็นตัวตั้งแบบครบห่วงโซ่ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ขับเคลื่อนภายใต้ร่มของสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมาคมการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามกฏหมายโดยมีสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนระดับชาติและมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด บริหารกลไกคณะทำงานตรวจแปลง คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด และสุดท้ายคือกลไกธุรกิจในรูป “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งมีเป้าหมายในการค้าที่ยุติธรรมและนำกำไรไม่น้อยกว่า 70% ไปลงทุนต่อและทำงานพัฒนา โดยปันผลไม่เกิน 30 % ปัจจุบันได้ขับเคลื่อนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดไปแล้วมากกว่า 40 จังหวัด และกำลังมีการดำเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ไม่อีกกว่า 15 จังหวัดในปี 2563

ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่าย SDGsPGS ได้ที่ทางเพจ Facebook สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

//รายงานโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายก สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย (TSATA – ทีซาต้า) 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *